Programi / aktivnosti

Centar za edukaciju „IGRALIŠTE MAŠTE“ organizuje sledeće programe/aktivnosti:

  • mentalna aritmetika (SuanPan)
  • boravak dece i mladih (celodnevni, boravak na sat…)
  • pomoć u učenju i sticanju radnih navika
  • utvrđivanje pređenog gradiva kroz praktičan i kreativan rad
  • podrška u suočavanju sa problemima vezanim za školu
  • tematske radionice (slikanje, muzika, pokret…)
  • „Moj dan“ – mogućnost da u našem prostoru proslavite rođendan ili da drugima predstavite svoj rad
  • osnove korišćenja računara i interneta
Produženi boravak
Rad sa defektologom-surdologom
Psihološke radionice
Kreativno druženje
Psihoterapija i savetovanje
Profesionalna orijentacija